Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi SIM 11 số thành SIM 10 số của MobiFone

Theo thông báo của Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), thuê bao 11 số của MobiFone gồm các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển lần lượt thành 070, 079, 077, 076, 078.

Trường hợp, Quý khách cập nhật, bổ sung thông tin sau thời điểm chuyển đổi về loại thuê bao 10 số với mã mạng mới, Quý khách vui lòng nhập số thuê bao tương ứng với mã mạng mới để đảm bảo giao dịch được thực hiện theo lịch chuyển đổi như sau:

TT Mã mạng cũ và số thuê bao Mã mạng mới và số thuê bao Thời gian chuyển đổi
1 120 xxxxxxx 70 xxxxxxx Từ 00 giờ 00 phút
ngày 15/9/2018
2 121 xxxxxxx 79 xxxxxxx Từ 00 giờ 00 phút
ngày 21/9/2018
3 122 xxxxxxx 77 xxxxxxx Từ 00 giờ 00 phút
ngày 25/9/2018
4 126 xxxxxxx 76 xxxxxxx Từ 00 giờ 00 phút
ngày 28/9/2018
5 128 xxxxxxx 78 xxxxxxx Từ 00 giờ 00 phút
ngày 02/10/2018